CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Alzheimer 2018

cu participare internațională
Ediția a 8-a, Actualități în domeniul demențelor
Manifestare însoțită de o expoziție medicală specializată

21 - 24 februarie 2018 
Willbrook Platinum Business & Convention Center, București, România
Choose day
Choose room
×
Conținut științific
Modalitatea de prezentare
 • 09:30 - 13:30 

  Curs de Neuropsihologie
  Neuropsychology Course

  Maria Moglan (Bucharest, Romania), Cătălina Tudose (Bucharest, Romania)
  ​​Demențele frontotemporale sunt în marea majoritate diagnosticate tardiv, mai ales datorită faptului că problemele de diagnostic diferențial sunt majore, simptomele care apar sunt etichetate, de obicei, ca depresie, tulburări psihotice sau comportamentale. Toate acestea conduc la instituirea unor tratamente neadecvate și apariția stărilor conflictuale cu repercursiuni atât în viața personală, cât și profesională.
  Cursul va prezenta aspecte specifice de examinare, abilități de abordare a pacienților și familiilor acestora, precum și perspective privind strategiile terapeutice. 

  Frontotemporal dementia is diagnosed usually in the late stages, especially because there are many problems with differential diagnosis. The symptoms are interpreted as depression, psychotic or behavioral disorders. All of this leads to an inappropriate treatment and the occurrence of conflictual moods with repercussions in personal and professional life.
 • 14:00 - 16:00 

  Curs: Abilități în comunicarea cu persoanele vârstnice, persoanele suferinde de demență; recunoașterea tulburărilor neurocognitive în stadii incipiente și în contextul comorbidităților asociate
  Course: How to Improve the Ability to Communicate with the Elderly and with People with Dementia; the Recognition of Neurocognitive Disorders in the Early Stages, in the Context of Associated Comorbidities

  Maria Moglan (Bucharest, Romania), Ioana Căciulă (Bucharest, Romania)
  Scopul Cursului
  - Abordarea persoanelor vârstnice în camera de gardă, în spitalul general sau în cabinetele individuale poate fi îmbunătățită;
  - Recunoașterea simptomelor de debut în tulburările neurocognitive reprezintă o prioritate în examinarea obișnuită /standard a persoanelor de peste 65 de ani, care apare în contextul unor comorbidități asociate care pot fi dominante (afecțiuni vasculare, neurologice, digestive, ortopedice etc.).
  Cursul va permite dobândirea abilităților particulare de comunicare cu persoanele în vârstă și cu familiile acestora, precum și a abilităților de recunoaștere a simptomelor clinice asociate patologiei neurodegenerative.


  Course Scope
  - The approach towards elderly people in the ER Room, in the general hospital or in the private practive can be improved;
  - The recognition of early stages of neurodegenerative disorders represents a priority in regular doctor’s exams / standard of care for patients over 65 years old, that appear in the context of dominant associated comorbidity (vascular, neurological, digestive, othopedic diseases etc.).

  The course allows the acquisition of special skills to communicate with elderly people and their families as well as abilities to recognize the clinical symptoms associated with neurodegenerative pathologies. 

 • 09:30 - 17:00 

  Curs de Neuroimagistică
  Neuroimagistics Course

  Mircea Medrea (Bucharest, Romania)
  Cristina Maier (Bucharest, Romania), Adrian Sârbu (Bucharest, Romania), Emanuela Bonciu (Bucharest, Romania), Luminița Păun (Bucharest, Romania), Marin Adam (Bucharest, Romania)
  09.30 - 11.30
  Prezentări teoretice
  Curs introductiv și interactiv axat în special pe imagistica prin rezonanță magnetică (IRM): secvențe și tehnici de achiziție IRM, postprocesare de imagini, vizualizare. Protocoale actuale în bolile neurodegenerative.

  Theoretical Presentations
  Introductory and interactive course focused in particular on Magnetic Resonance Imaging (MRI): sequences and MRI acquisition
  techniques, post-processing of images, visualisation. Current protocols in neurodegenerative diseases.

  Scop:
  Înțelegerea principiilor de bază ale IRM, PET și MEG
  Identificarea structurilor cerebrale pe imaginile IRM
  Prezentarea protocoalelor imagistice folosite în bolile neurodegenerative

  Learning Outcome:
  Understanding basic principles of MRI, PET and MEG
  Identification of brain structures on MRI images
  Presentation of imaging protocols used in neurodegenerative diseases

  Cursul va acoperi următoarele teme:
  Principiile de bază ale IRM, PET
  Noțiuni de neuroanatomie IRM și noțiuni introductive în analiza de imagine
  Protocol IRM morfologic și funcțional

  The course will cover the following subjects:
  Basic principles of MRI, PET
  MRI neuroanatomy notions and introductory notions in image analysis
  Morphological and functional MRI protocol

  Conținutul Cursului / Content of the Course:
  I. Principiile formării imaginii IRM:
  - analiza semnalului IRM (hiposemnal, izosemnal, hipersemnal);
  - secvențe IRM și tipuri de ponderație;
  - tehnici de achiziție în examinarea IRM: secțiuni (axiale, coronale, sagitale, slice, FOV, matrice, TR, TE etc.);
  - artefacte (de mișcare, de flux, de repliere);
  - formatul de imagine DICOM. Calitatea imaginilor IRM;
  - vizualizarea imaginilor IRM.

  I. Principles of MRI image formation:
  - analysis of MRI signal (hyposignal, isosignal, hypersignal);
  - MRI sequences and weighting types;
  - acquisition techniques in the MRI examination: sequences (axial, coronal, sagittal, slice, FOV, matrix, TR etc.);
  - artefacts (motion, flow, aliasing - or wrap-around);
  - DICOM image format. Quality of MRI images;
  - visualisation of MRI images.

  II. Neuronatomia IRM și imagistica bolilor neurodegenerative:
  - meninge, spații subarahnoidiene și cisternele, structurile infratentoriale și supratentoriale, sistemul ventricular;
  - vizualizarea diferitelor patologii pe diverse secvențe RMN: ce se vede pe ce?;
  - scala vizuală de lob temporal medial;
  - scala Fazekas pentru leziunile de substanță albă.

  II. MRI neuroanatomy and imaging of neurodegenerative diseases:
  - meninges, subarachnoid spaces and cisterns, infratentorial and supratentorial structures, the ventricular system;
  - visualisation of different pathologies on different MRI sequences: what is seen on what?;
  - visual scale of medial temporal lobe;
  - Fazekas scale for white matter lesions.

  III. Protocoale IRM în bolile neurodegenerative
  III. MRI protocols in neurodegenerative diseases

  IV. Scurtă introducere în analiza de imagine
  IV. Brief introduction to image analysis

  V. Principiile PET
  V. Principles of PET

  11.30 - 12.30
  Pauză / Break

  12.30 - 15.30
  Partea practică Grupa 1
  Practical Part Group 1

  15.30 - 15.45
  Pauză / Break

  15.45 - 17.00
  Partea practică Grupa 2
  Practical Part Group 2
 • 13:00 - 15:00 

  Ceremonie Deschidere Oficială Conferința Națională Alzheimer 2018
  2018 National Alzheimer Conference Official Opening Ceremony

 • 15:00 - 17:30 

  Simpozion: Long Term Care în 2050, o viziune și o soluție alternativă croită pe măsura necesităților prevăzute
  Symposium: Long Term Care in 2050, Alternative Solutions

  Ilan Gonen (Tel Aviv, Israel)
   
  Italian Overview
  Luigi Paccosi
  Florența, Italia
   
  Greek Overview
  Costis Prouskas
  Atena, Grecia
   
  Romanian Model
  Laura Richea
  Breaza, România
   
  LTC Alternative Solutions
  Ilan Gonen
  Tel Aviv, Israel
   
  Paradigma Care
  Maor Gilboa-Linn
  Netanya, Israel
   
 • 17:30 - 17:40 

  Pauză
  Break

 • 17:40 - 18:25 

  Sesiunea I
  Session I

  Cătălina Tudose (Bucharest, Romania)
   
  17:40 - 18:00
  A Good Life Despite Dementia
  Helga Rohra
  Munchen, Germania
   
  18:00 - 18:25
  Cognitive Neurorehabilitation During Aging and In Alzheimer’s Disease
  Kounti Zafeiropoulou Foteini
  Londra, Marea Britanie
   
 • 09:30 - 11:30 

  Curs: Abilități în comunicare și elemente introductive în examinarea persoanelor cu tulburări neurocognitive
  Course: Communication Skills and Introductory Notions in Neurocognitive Disorders Patients Examination

  Ana Giurgiuca (Bucharest, Romania), Alina Roșca (Bucharest, Romania)
  09:30 - 09:45
  Recunoașterea psihopatologiei specifice tulburărilor neurocognitive, în funcție de etiologia demenței
  Recognising Specific Psychopathology for Different Ethyologies of Neurocognitive Disorders

  09:45 - 10:00
  Particularitățile interviului unei persoane cu tulburări neurocognitive și modalități de comunicare cu pacienții și persoanele care se ocupă de îngrijirea persoanei cu demență
  Specific Approaches for Interviewing a Person with Neurocognitive Disorder and Ways of Communicating with Patients and Caregivers

  10:00 - 10:30
  Evaluarea tulburărilor neurocognitive
  Assessment of the Neurocognitive Disorders

  10:30 - 11:00
  Rolul managementului de caz și abordarea multidiscipinară în depistarea tulburărilor neurocognitive
  The Role of Case Management and the Multidisciplinary Approach in Detecting Neurocognitive Disorders

  11:00 - 11:30
  Prezentări clinice, cazuri practice, discuții
  Case Presentations, Clinical Examples, Discutions

 • 09:00 - 10:45 

  Sesiunea II
  Session II

  Andreea Silvana Szalontay (Iași, Romania)
   
  09:00 - 10:00
  Degenerescențele lobare fronto-temporale - încadrare etiopatogenică și nosologică: de la neuropatologia moleculară la manifestări clinice
  Ovidiu Alexandru Băjenaru
  București, Romania
   
  10:00 - 10:45
  Organization of a Memory Clinic
  Kounti Zafeiropoulou Foteini
  Londra, Marea Britanie
   
 • 10:45 - 11:00 

  Pauză de cafea
  Vizitare expoziție & Zona Postere

  Coffee Break
  Exhibition & Posters' Area Visiting

 • 11:00 - 12:20 

  Sesiunea III
  Session III

  Rozeta Drăghici (Bucharest, Romania)
   
  11:00 - 11:30
  Măsurarea rezultatelor intervențiilor ecopsihologice asupra simptomelor afective, comportamentale și cognitive din tulburările neurocognitive
  Measuring Outcomes of Ecopsychological Interventions to Affective, Behavioral and Cognitive Symptoms in Neurocognitive Disorders
  Rozeta Drăghici
  București, România
   
  11:30 - 11:50
  The Reality of People with Dementia: Coping with Behavioural Changes
  Costis Prouskas
  Atena, Grecia
   
  11:50 - 12:20
  Cercetarea în boala Alzheimer - progrese recente
  Research News in Alzheimer’s Disease - Do We Progress?
  Bogdan Ovidiu Popescu
  București, România
   
 • 12:20 - 12:50 

  Simpozion satelit
  Satellite Symposium

   
  Abordarea naturopată în profilaxia maladiei Alzheimer
  Are there Posibilities of Preventing Alzheimer's Disease with 100% Natural Products?
  Alexandru Vlad Ciurea
  București, Romania
   
 • 12:50 - 14:15 

  Pauză de prânz
  Lunch Break


 • 14:15 - 15:00 

  Simpozion Satelit
  Satellite Symposium

   
  Mecanisme multimodale în prevenția deteriorării cognitive rapide din Boala Alzheimer
  Multimodal Mechanisms for Prevention of Rapid Cognitive Deterioration in Alzheimer's Disease
  Dragoș Marinescu
  Craiova, Romania
   
 • 15:00 - 15:30 

  Conferință
  Conference

  Maria Moglan (Bucharest, Romania)
   
  Manifestări atipice ale bolii Alzheimer
  Atypical Presentation of Alzheimer's Disease
  Gabriel-Ioan Prada, Raluca Mihaela Nacu, Anna Marie Herghelegiu
  București, România
   
 • 15:30 - 15:45 

  Pauză de cafea
  Vizitare expoziție & Zona Postere

  Coffee Break
  Exhibition & Posters' Area Visiting

 • 15:45 - 16:45 

  Sesiunea IV
  Session IV

  Mircea Medrea (Bucharest, Romania)
   
  15:45 - 16:15
  Utilitatea și importanța secvenței SWI în evaluarea bolilor neurodegenerative
  The Utility of SWI (Susceptibility Weighted Imaging) in the Evaluation of Patients with Neurodegenerative Disorders
  Luminița Păun, Mircea Medrea, Gabriela Buga
  București, România
   
  16:15 - 16:45
  Descoperiri imagistice incidentale la pacienții psihiatrici în IRM/CT cerebral
  Incidental Findings on Cerebral MRI/CT in Psychiatric Patients
  Cristina Maier, Mircea Medrea, Marin Adam
  București, România
   
 • 16:45 - 18:00 

  Workshop: Adresarea nevoilor de sănătate mintală ale vârstnicilor; de ce reprezintă o problemă complexă și care sunt soluțiile posibile
  Addressing the Mental Health Needs of the Elderly; Why this Represents a Wicked Problem and which Mitigation Strategies Can Be Designed

  Raluca Sfetcu (Bucharest, Romania)
   
  Servicii pentru vârstnicii cu probleme de sănătate mintală și aparținătorii acestora; Cine? Unde? Când?
  Providing Mental Health Services to the Elderly: Who? Where? When?
  Raluca Sfetcu, Cătălina Tudose, Carmen Stănculescu
  București, Romania
   
  Resurse instituționale și umane necesare pentru vârstnicii cu probleme de sănătate mintală
  Future Human and Institutional Resources for the Elderly with Mental Health Problems
  Cosmin Lungu, Lavinia Panait, Adriana Mihai
  București, Romania
   
  Rolul medicului de familie în managementul problemelor de sănătate mintală ale vârstnicilor
  The Perceived Role of the Family Doctor in the Management of the Mental Health Problems of the Elderly
  Anca Surugiu, Daciana Toma, Cristian Sever Oană, Mariana Pârcălabu
  București, Romania
   

 • 10:00 - 10:20 

  Simpozion satelit
  Satellite Symposium

   
  Rolul neuroprotectiv al STILVID 84% în prevenţia bolii Alzheimer
  Neuroprotective Role of STILVID 84% in the Prevention of Alzheimer's Disease
  Ana Maria Doscan
  București, Romania
   
 • 10:30 - 10:45 

  Simpozion satelit
  Satellite Symposium

   
  Îngrijirea persoanelor diagnosticate cu Alzheimer în instituții de tip rezidențial
  Caring for People Diagnosed with Alzheimer's Disease in Residential Institutions
  Oana Blaga
  Târgu Mureș, Romania
   
 • 10:45 - 11:00 

  Pauză de cafea
  Vizitare expoziție & Zona Postere

  Coffee Break
  Exhibition & Posters' Area Visiting

 • 11:00 - 14:00 

  Secțiune - Arhitectura Dementia Friendly. Arhitectura ca suport în prevenția și tratamentul depresiei la persoana cu demență
  Section - Dementia Friendly Architecture. Architecture Supporting Prevention and Treatment of Depression for Person with Dementia

  Mihaela Zamfir (Grigorescu) (Bucharest, Romania), Mihai-Viorel Zamfir (Bucharest, Romania)
   
  11:00 - 11:20
  Spațiul terapeutic de reabilitare medicală pentru pacientul vârstnic cu depresie
  Therapeutic Space in Medical Rehabilitation for Elderly Patient with Depression
  Ileana Ciobanu, Andreea Marin, Mihaela Zamfir (Grigorescu), Mihai-Viorel Zamfir, Rozeta Drăghici, Carmen Muscalu, Mihai Berteanu
  București, România
   
  11:20 - 11:40
  Neurofiziologia percepției spațiale la persoanele vârstnice cu afectare cognitivă
  Neurophysiology of Spatial Perception in Older Persons with Cognitive Impairment
  Mihai-Viorel Zamfir, Ileana Ciobanu, Andreea Marin, Mihaela Zamfir (Grigorescu)
  București, România
   
  11:40 - 12:00
  Narațiunile utilizatorilor vârstnici în arhitectură
  Elderly Users’ Narratives in Architecture
  Vlad Thiery, Mihai-Viorel Zamfir
  București, România
   
  12:00 - 12:10
  Pauză
  Break

   
  12:10 - 12:30
  Instrumente arhitecturale în combaterea depresiei la vârstnicul cu afectare cognitivă. De la locuință la spațiul public
  Architectural Tools in Combating Depression in the Elderly with Cognitive Impairment. From Dwelling to Public Space
  Mihaela Zamfir (Grigorescu), Mihai-Viorel Zamfir, Andreea Marin
  București, România
   
  12:30 - 12:50
  Kinetoterapie pentru persoana vârstnică cu demență și importanța spațiului în combaterea depresiei prin mișcare
  Kinetotherapy for the Elderly with Dementia and the Importance of Space in Depression Management by Movement
  Dragoș-Cristian Bogdan, Mihaela Zamfir (Grigorescu)
  București, România
   
  12:50 - 13:10
  Spațiul identitar și dinamica relației dintre pacientul cu boală Alzheimer și aparținător
  Personal Identity Space and the Dynamic of Relationship Between Patient with Alzheimer Disease and Carer
  Mihaela Șchiopu
  București, România
   
  Masă rotundă și concluzii
  Round Table & Conclusions
  Mihaela Zamfir (Grigorescu), Mihai-Viorel Zamfir
  București, Romania
   

 • 14:00 - 14:15 

  Pauză
  Break

 • 14:15 - 16:00 

  Workshop: Reconectare printr-o intervenție multimodală - Proiectul SENSE-GARDEN
  Reconnection through a Multimodal Intervention - SENSE-GARDEN Project

  Ileana Ciobanu (Bucharest, Romania), Alina Iliescu (Bucharest, Romania), Andreea Marin (Bucharest, Romania)
   
  Proiectul Active and Assisted Living „Spații virtuale adaptabile pentru stimularea senzorială a persoanelor vârstnice cu demență” SENSE-GARDEN
  Active and Assisted Living Project ”Virtual and Memory Adaptable Spaces Creating Stimuli for the Senses in Aging People with Dementia” SENSE-GARDEN
  Ileana Ciobanu (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Terapia prin Reamintire pentru persoanele cu demență
  Reminiscence Therapy for People with Dementia
  Andreea Marin (1), Ileana Ciobanu (1), Rozeta Drăghici (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Alina Iliescu (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Stimularea multisenzorială a persoanei cu deficit cognitiv
  Multisensory Stimulation of the Person with Cognitive Deficit
  Rozeta Drăghici (1), Ileana Ciobanu (1), Andreea Marin (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Alina Iliescu (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Funcțiile spațiului destinat terapiei prin reminiscență și stimulare multisenzorială
  The Functions of the Space Designed for Reminiscence Therapy and Multisensory Stimulation
  Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Ileana Ciobanu (1), Alina Iliescu (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Andreea Marin (1), Rozeta Drăghici (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Aspecte etice și legale în proiectarea tehnologiei pentru persoane cu demență
  Ethical and Legal Issues in Designing Technology for People with Dementia
  Ileana Ciobanu (1), Rozeta Drăghici (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Conceptul SENSE-GARDEN
  SENSE-GARDEN - The Concept
  Andreea Marin (1), Ileana Ciobanu (1), Alina Iliescu (1), Rozeta Drăghici (1), Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Antrenament fizic în SENSE-GARDEN
  Physical Training in SENSE-GARDEN
  Alina Iliescu (1), Ileana Ciobanu (1), Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Rozeta Drăghici (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Andreea Marin (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Proiectul Active and Assisted Living SENSE-GARDEN - cercetare și dezvoltare centrate pe persoana cu demență
  Active and Assisted Living Project SENSE-GARDEN - People with Dementia Centred Design and Development
  Ileana Ciobanu (1), Rozeta Drăghici (1), Alina Iliescu (1), Mihai-Viorel Zamfir (1), Mihaela Zamfir (Grigorescu) (1), Andreea Marin (1), Artur Serrano (2), Mihai Berteanu (1)
  (1) București, România
  (2) Troms, Norvegia
   
  Discuții și Concluzii
  Discussions & Conclusions
  Mihai-Viorel Zamfir, Ileana Ciobanu
  București, Romania
   
 • 16:00 - 16:15 

  Pauză
  Break

 • 16:15 - 17:30 

  Workshop: Proiect ERASMUS PLUS AD Gaming
  ERASMUS PLUS AD Gaming Project

  Dan Adrian Gădălean (Cluj-Napoca, Romania)
 • 17:30 - 17:45 

  Conferință
  Conference

   
  Proiecte europene în sprijinul seniorilor: proiectele Erasmus+ BeOLD, CREA.T.Y.V., SAFE și New-Care
  European Projects for Supporting Older People: Erasmus+ projects BeOLD, CREA.T.Y.V., SAFE and New-Care
  Ioana Căciulă
  București, România
   
 • 09:00 - 10:45 

  Sesiunea V
  Session V

  Mihaela Zamfir (Grigorescu) (Bucharest, Romania)
   
  09:00 - 09:25
  Managementul simptomelor comportamentale și psihologice la pacienții cu tulburări neurocognitive
  Management of Behavioral and Psychological Symptoms in Patients with Neurocognitive Disorders
  Dan Adrian Gădălean, Alexandra Alina Alexandru
  Cluj-Napoca, România
   
  09:25 - 10:00
  Diagnosticul și managementul demenței în medicina de familie: între realități și oportunități
  The Diagnosis and Management of Dementia in Family Practice; Realities and Opportunities
  Daciana Toma, Raluca Sfetcu
  București, România
   
  10:00 - 10:35
  Cercetări empirice privind încrederea între persoane
  Empirical Research on Trust Among People
  Mihaela Roco
  București, România
   
 • 10:45 - 11:00 

  Pauză de cafea
  Vizitare expoziție & Zona Postere

  Coffee Break
  Exhibition & Posters' Area Visiting

 • 11:00 - 12:00 

  Sesiunea VI
  Session VI

  Maria Moglan (Bucharest, Romania)
   
  11:00 - 11:35
  Opportunities and Limites of Reabilitation for Alzheimer Disease
  Adriana Nica (1), Brîndușa Mitoiu (1), Roxana Nartea (1), Mariana Constantinovici (1), Gilda Mologhianu (1), Roxana Miclăuș (2)
  (1) București, România
  (2) Brașov, România
   
  Strategii de comunicare eficientă și sprijin în gestionarea situațiilor de zi cu zi pentru persoanele implicate în îngrijirea demenței - Proiect SUCCES
  Successful Caregiver Communication and Everyday Situation Support
  Raluca Sfetcu
  București, Romania
   
 • 12:00 

  Ceremonie Închidere Conferința Națională Alzheimer 2018
  2018 National Alzheimer Conference Closing Ceremony