CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Alzheimer 2018

cu participare internațională
Ediția a 8-a, Actualități în domeniul demențelor
Manifestare însoțită de o expoziție medicală specializată

21 - 24 februarie 2018 
Willbrook Platinum Business & Convention Center, București, România

Reguli de redactare a rezumatelor

Înainte de completarea formularului online, vă rugăm să vă asigurați că aveți la îndemână toate informațiile necesare pentru completarea cu succes a formularului online.

Numele și prenumele complete ale tuturor autorilor
ATENȚIE: În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori sunt comuni, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul Culegerii de Rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

Afilierea tuturor autorilor (autor prezentator și co-autori): spital/organizație/instituție, departament/secție/clinică, oraș&județ, țară.

Titlul rezumatului: varianta în română (cu diacritice), precum și traducerea în limba engleză
Conținutul rezumatului nu trebuie să depășească 250 de cuvinte. Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul maxim de cuvinte alocat.
Întrucât toate materialele conferinţei vor fi editate în format bilingv, vă rugăm să aveți pregătite ambele variante ale rezumatului, atât în limba română (cu diacritice), cât și în limba engleză.
Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori (de natură ortografică sau gramaticală). Rezumatele vor fi publicate în Culegerea de Rezumate în forma trimisă de participant, fără revizuire.

GHID DE REDACTARE A REZUMATELOR
Rezumatele care nu respectă instrucţiunile de mai jos nu vor fi acceptate.

1/ Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea Formularului de Înscriere Rezumate Științifice.
Toate prezentările acceptate vor fi susţinute sub formă de poster.
Versiunea electronică a rezumatelor va fi utilizată la publicarea acestora pe CD-ul cu Rezumate Științifice.

2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă conferinţei şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare până la data de 31 ianuarie 2017.
Nu vor fi acceptate rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant.

4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbile română şi engleză şi nu vor depăşi 250 de cuvinte (pentru fiecare variantă de limbă).

5/ Redactarea rezumatelor:
a) textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
b) titlul rezumatului va fi scris atât în limba română, cât și în limba engleză;
c) rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii sau schiţe.

6/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10.

7/ Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă:
a) obiectivul studiului;
b) material şi metode;
c) rezultate;
d) concluzii.

8/ Bibliografia nu trebuie introdusă în textul rezumatului.

9/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
- să acorde organizatorilor permisiunea de a publica rezumatul pe CD-ul cu Rezumate Științifice ale Conferinței Naționale Alzheimer 2017 (în cazul în care lucrarea este selecţionată pentru sesiunea Postere).

Parteneri