CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Alzheimer 2018

cu participare internațională
Ediția a 8-a, Actualități în domeniul demențelor
Manifestare însoțită de o expoziție medicală specializată

21 - 24 februarie 2018 
Willbrook Platinum Business & Convention Center, București, România

Taxe de participare

Înregistrarea la CNAlz 2018 se face exclusiv online, prin completarea formularului de înregistrare disponibil aici.

Categoria de participant Perioadă de pre-înscriere
taxă redusă

Până la 31.12.2017

Perioadă înscriere
taxă majorată

Începând cu 01.01.2018

Profesioniști membri ai societăților partenere *
(medici specialiști, psihiatri, neurologi, geriatri, medici de familie, juriști, arhitecți, diabetologi, specialiști în boli de nutriție și endocrinologi)

130 €

155 €

Medici rezidenți membri ai societăților partenere *

40 €

50 €

Profesioniști ne-membri ai societăților partenere
(medici specialiști, psihiatri, neurologi, geriatri, medici de familie, juriști, arhitecți, diabetologi, specialiști în boli de nutriție și endocrinologi)

140 €

165 €

Medici rezidenți ne-membri ai societăților partenere

55 €

70 €

Asistenți medicali

55 € 55 €

Asistenți sociali

55 € 55 €

Masteranzi

55 € 55 €

Pensionari

55 € 55 €
Studenți

15 €

15 €

Persoane suferinde/Persoane însoțitoare pentru persoane suferinde **

gratuit

gratuit

PUBLIC LARG***
(inclusiv membri de familie, îngrijitori calificaţi, îngrijitori familiali)

30 €

35 €

Psihologi

130 €

155 €


* Membri sunt considerați participanții care fac dovada achitării la zi pentru anul în curs (2017 - 2018) a cotizaţiei de membru fie la Societatea Română Alzheimer, fie la una dintre societățile partenere. Formularul de înregistrare la eveniment va fi însoţit de copia chitanţei care atestă plata la zi a cotizaţiei de membru.

Societățile partenere sunt: Alzheimer Europe, Alzheimer Disease International, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Societatea Română de Neurologie, Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie, Asociația Română de Psihogeriatrie, Asociația Gerontologică.
** Persoanele însoțitoare și persoanele suferinde pot participa numai la sesiunea dedicată. Accesul la această sesiune este permis numai membrilor Societății Române Alzheimer.
*** Persoanele înscrise la această categorie nu vor beneficia de documentul de participare cu credite EMC.

Toate taxele de înregistrare includ TVA 19%.

Taxa de înregistrare participant include:
(1) Participarea la manifestarea ştiinţifică; (2) Materialele Conferinței (ecuson nominal, rucsac, broşura ”Program Final” și CD-ul cu Rezumate Ştiinţifice ale Conferinței); (3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Accesul în zona Postere (5) Participarea la Welcome Networking Dinner; (6) Accesul gratuit la pauzele de cafea; (7) Documentul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România pentru medici.

Taxa de înregistrare student include:
(1) Participarea la manifestarea ştiinţifică; (2) Ecusonul nominal; (3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Accesul în zona Postere; (5) Accesul gratuit la pauzele de cafea; (6) Documentul de participare (în cazul studenților nu se acordă credite EMC).

Taxa de înregistrare Persoane suferinde/Persoane însoțitoare pentru persoane suferinde include:

(1) Participarea la sesiunea dedicată; (2) Ecusonul nominal; (3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Accesul în zona Postere; (5) Accesul gratuit la pauzele de cafea.

Taxa de înregistrare public larg include:
(1) Participarea la 
manifestarea ştiinţifică; (2) Materialele Conferinței (ecuson nominal, rucsac, broşura ”Program Final” și CD-ul cu Rezumate Ştiinţifice ale Conferinței); (3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Accesul în zona Postere; (5) Accesul gratuit la pauzele de cafea.

Notă
Organizatorii se obligă să asigure rucsacul cu materialele Conferinței numai participanţilor înscrişi până la data de 10.02.2018. Pentru participanţii înscrişi pe loc, rucsacul cu materialele conferinței va fi distribuit în limita stocului disponibil.


Parteneri