Conferința Națională Alzheimer 2015 cu participare internațională

cu tema:

Politici naționale și internaționale în domeniul demențelor - diagnostic precoce, îngrijirea pacientului și cercetare

25 - 28 Februarie 2015

Institutul Naţional de Statistică, București, România

ORGANIZATOR

ȘTIRI

Mesaj de Bun Venit

Mesaj de Bun Venit

Dragi colegi,

În numele Societății Române Alzheimer, am deosebita plăcere de a vă mulțumi pentru participarea la cea de-a 5-a ediție a Conferinței Naționale Alzheimer - CNAlz 2015.

Deși eforturile susținute, făcute în ultimii ani de Societatea Română Alzheimer și care au condus la elaborarea Strategiei și Planului Național pentru Demențe (2014 - 2020) nu s-au concretizat, totuși reprezentanţii instituțiilor guvernamentale își manifestă tot mai mult preocuparea pentru găsirea de soluții în vederea îmbunătățirii procesului de diagnosticare, în condițiile actuale de asistență medico - socială din România. Pe de altă parte, inițiativele constante la nivel european referitoare la diagnosticul precoce, îngrijirea și ajutorul acordat familiilor par să influențeze politicile naționale, determinând toate guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene să trateze cu atenție problematica vârstnicilor cu tulburări neurodegenerative.

Conferința a reunit, conform tradiției, specialiști și cercetători de renume din țară și străinătate care vor aborda teme precum: politici europene în domeniul demenței, criterii actuale de diagnostic, nevoile pacienților cu demență din perspectiva persoanelor afectate de boală, concepții etiopatogenice actuale în demență, durerea - aspecte clinice și modalități de evaluare la pacienții cu demență, leucoaiaroza - semnificații clinice, demența cu parkinsonism, factori de risc și strategii de prevenție pentru demență.

La această ediție a CNAlz 2015, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” în colaborare cu Societatea Română Alzheimer a organizat cursurile de neuropsihologie, neuroimagistică și genetică în cadrul proiectului: “CENTRUL DE CERCETARE TRANSLAȚIONALĂ ÎN PSIHIATRIE ȘI NEUROȘTIINȚE”, ID - 910, SIMS 14042, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare 429/21.12.2012, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Știinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management.

O altă noutate în cadrul Conferinței a fost reprezentată de faptul că, în paralel cu secțiunile științifice, s-au desfășurat sesiuni plenare și workshop-uri pentru membrii de familie, îngrijitori calificați sau familiali, pentru publicul larg.

Cu considerație,
Prof. Univ. Dr. Cătălina Tudose
Preşedinte Societatea Română Alzheimer 
Preşedinte Conferința Națională Alzheimer 2015

PARTENERI